Förstärkning till ert

Styrelsearbete

Ann-Sofie i cafémiljö

Behöver ni en resurs i er bolagsstyrelse vars starka kort är finansiell planering och beslutsstöd? Som har över 30 års erfarenhet av att arbeta med bolag under utveckling? Som jobbar för bolagets bästa både utifrån siffror och de människor som jobbar i det?

Jag gör mig bäst i entreprenörsdrivna bolag. Mina många års erfarenhet av att arbeta med företag i tillväxt gör att jag har en praktisk och teoretisk kunskap kring de framgångsfaktorer som gör att bolaget utvecklas och blir ännu bättre. Givetvis kan jag också bidra med kunskap kring de fallgropar bolaget riskerar att falla i – och medverka till ett värdeskapande styrelsearbete där reflektion och integritet är nyckelord.

Jag har ett väl utvecklat helhetstänk kring de perspektiv som behövs för att en verksamhet ska fungera. Dessutom har jag arbetat i många processer där bolag fått en ändrad ägarbild och förstärkning via externt kapital.

Jag kan bidra med att ställa de rätta frågorna om verksamhetsutveckling utifrån ett helikopterperspektiv, exempelvis: ”Vilka är våra framtida utmaningar?” och ”Har vi den kompetens vi behöver för att möta dem?” Jag vet också betydelsen av att få människorna som arbetar i verksamheten med på tåget. Hur får vi det att hända ­­– tillsammans med dem?

Eftersom jag är ekonom i botten och bland annat arbetat som ekonomichef och revisor i många år är det självklart för mig att även ställa frågor utifrån olika ekonomiska perspektiv. En sådan kan vara ”Hur bygger vi scenarier, resultatutveckling och kassaflöde i en omvärld som förändras snabbt?”