Några ord

Om Ann-Sofie

Porträtt av Ann-Sofie med ett gnistrande hav i bakgrunden
"Med imponerande mod och fokus driver Ann-Sofie frågor som går långt utanför sitt område. Jag är imponerad över talangen att prata och förklara ekonomi och skapa engagemang samt förståelse för företagets förutsättningar hos oinvigda medarbetare."

”Prestigelös, tydlig och lugn – även i stormens öga”

I drygt 30 år har jag jobbat som CFO, controller, personalchef och ekonomisk rådgivare i en mängd skiftade verksamheter. Nu arbetar jag framförallt rådgivande, som mentor och bollplank till diverse ledningsfunktioner. Jag stöttar bolagens ledningsgrupper, VD, CFO:s ­– oftast när en förändring ska göras. Under åren har jag också lärt mig vikten av att både ledning och medarbetare är delaktiga i förändringsarbetet om det ska bli optimalt.

För att bli ännu mer robust i min kunskap om människor, kulturer, organisationer och ledarskap har jag breddat min kompetens genom att läsa organisationspsykologi vid Göteborgs Universitetet. Utbildningen har gett mig akademisk och vetenskaplig grund till mycket av det jag tidigare mött och hanterat. Dessutom har jag fördjupat min kompetens i mellanmänsklig kommunikation genom kursen Samtalsmetodik via Göteborgs Universitet.

Sedan 2014 verkar jag från det egna bolaget Anta Interim Management AB. Inriktningen på min verksamhet är ekonomistyrning och verksamhetsutveckling i varierande roller. På så vis får mina kunder nytta av min fleråriga erfarenhet från företagsledning, förändringsarbete och alla tillväxtens faser både ur människans och siffrornas perspektiv.

Som oberoende person är det enklare att agera i organisationsöverskridande frågor och lättare att se bästa totala lösningen för verksamheten. Jag är gärna med och bidrar till att skapa engagemang, färdriktning och fart vid ert förändringsarbete.

En sak som utmärker mitt arbetssätt är att jag får saker att hända! Jobbet som rådgivare och affärspartner inom finansiella och organisatoriska tjänster är bland det roligaste man kan göra.