Ekonomichef att hyra

CFO

"Ann-Sofie tog tag i saker med stort engagemang från dag ett. Hon satte sig förvånansvärt snabbt in i en för henne ny verksamhet. Det gjorde att hon tillförde värde direkt. Ann-Sofie var alltid glad och positiv, har skinn på näsan och vågar ifrågasätta och ställa krav, vilket var mycket positivt i den fas vi befann oss i."

Är ni ett mellanstort bolag där den ekonomiska styrningen behöver utvecklas? Eller har ni en tillfällig topp, kanske en stor förändring som ska genomföras under en begränsad period? Behöver ni någon som tar en senior roll med kort startsträcka?

Hyr in mig som resurs i den omfattning er organisation behöver!

Jag har arbetat i över 30 år med ekonomifrågor på alla nivåer. Under åren har jag ansvarat för ekonomi- och PA-funktioner hos ett flertal bolag under stor utveckling. Dessutom har jag erfarenhet från koncerner med höga krav på rapportering.

Jag har stöttat många processer där bolag fått en ändrad ägarbild och förstärkning av externt kapital. Min erfarenhet av Due Duligence gör att jag kan stötta bolaget under ägarövergången och därefter genom att bygga det rapportpaket som krävs för att de nya ägarna ska kunna följa bolagets resultat och ställning.

När det gäller ekonomiska frågor är det lätt att hamna i ett alltför stort fokus på historisk redovisning ­– det som har hänt. Men vad säger historien egentligen om framtiden – det som kommer att hända? För att kunna ha ett framåtdriv behövs ett fokus på framtiden och hur företaget vill kliva in i den.

Ekonomifunktionen behöver gå hand i hand med resten av organisationen för att nå verksamhetens mål. Jag hjälper er även att omsätta bolagets övergripande strategier i finansiella styrmål och styrtal – så att ni kan hålla den takt och riktning som ni önskar och se till att ni behåller den.