När er organisation behöver

Ledningsstöd

"Ann-Sofie blev direkt inkastad i hetluften men tog ändå ett helhetsgrepp och ett stort ansvar från dag ett. Det bästa med Anta Interim Management är att vi både har fått hjälp med det strategiska och det operativa i bolaget."

Behöver ni ett kompetent bollplank och stöd till VD eller andra ledningsfunktioner? Vill ni öka delaktighet och höja den ekonomiska kompetensen hos såväl styrelse, chefer på olika nivåer och medarbetare?

Jag hjälper er att växa i era roller! Affärerna tar form när människorna gör det ­– det är min absoluta övertygelse att ett tryggt ledarskap skapar delaktighet och engagemang.

Eftersom jag kommer utifrån är min blick, i alla fall inledningsvis, extra skarp. Jag kan se till bolagets bästa och agera utifrån de övergripande målen som finns ­– lycklig ovetande om informella kulturer i företaget. Att vara ledare kan ibland kännas ensamt, men ensam är som bekant inte stark. Att ha en kompetent mentor att bolla med kan både öppna upp för nya idéer och ge bekräftelse och trygghet inför svåra beslut.

Jag kan agera mentor och ge stöd i strategiska frågor till bolagsledning och ekonomifunktioner ­– både enskilt och i grupp. Jag hjälper er att länka ihop bolagets strategiska mål med en operativ handlingsplan. Ni får stöd i att skapa en arbetsmiljö där varje enskild medarbetare kan bidra till bolagets affärsutveckling ­– i en hållbar psykosocial miljö.