Ibland behöver företaget

Förändringsledning

Ann-Sofie skrattandes i ljus miljö
"Vårt företag är i en förändringsprocess kring flöden och systemstöd för den ekonomiska rapporteringen. För att komma vidare och samtidigt få erfarenhet utifrån valde vi att ta in en erfaren ekonomichef som konsult. Vi hittade Ann-Sofie som har gett fantastiska råd och utfört ett gediget arbete i att bygga en ny struktur för oss att kunna bygga vidare på i vår fortsatta resa."

Behöver ni stöd och hjälp att leda ert företag genom förändring? Kanske behöver ni anpassa verksamheten efter en ny omvärld eller planerar ni att växa? Behöver ni hjälp att bygga förändringskraft som ser till att det händer?

Jag lotsar både ledning och organisation när det är dags att genomföra förändringar. Jag hjälper er att se till att det som ska göras är relevant utifrån bolagets bästa. Jag stödjer er i att få det att hända.

Framgångsrika företag byggs av passionerade och engagerade människor. Vid förändringar skapas inte sällan utmaningar för organisationer och individer. Utveckling kräver inspirerande mål och mod. Dessutom hårt arbete och tålamod. Efter att i många år ha hjälpt och även drivit förändringar i olika bolag vet jag att det är av största vikt att få upp både medarbetare och ledning på samma tåg. Att kombinera ovan- och underifrån perspektiv är nödvändigt. Det blir en gigantisk kraft  när alla går åt samma håll! Bolaget tar vara på allas kompetens, motivationen ökar och arbetet blir roligare.  

Jag bistår även med att bygga team där medlemmarna också förstår hur deras olikheter kan vara en tillgång. I ett tryggt team är det enkelt att ge återkoppling och förståelsen för varandras kompetens bidrar till att bygga organisation.

Förändringsarbete handlar mycket om att få med sig alla ­– så kan ni bygga riktning och behålla den! Jag hjälper er med det.