Jag kan bidra till att göra er verksamhet mer framgångsrik genom att leda, samordna och stödja i den ekonomiska styrningen. Jag tror på att höja den ekonomiska kompetensen och delaktigheten hos såväl chefer på olika nivåer som medarbetare.

Verksamhetsstyrning i form av:

• Styrelserepresentation
• Stöd i strategiska frågor till bolagsledning och ekonomifunktioner

Mitt mål är att bidra till att mina kunder blir mer framgångsrika.

Det finns utmaningar i att åstadkomma tillväxt i praktiken. Jag har ofta lyckats, men även lärt av mina misstag. Alla företag är olika, men det finns några gemensamma nämnare som man inte ska försöka ta en genväg förbi. Nöjda kunder, hårt arbete, genomtänkt struktur, nyfikenhet och inte minst mod skapar förutsättningar för att agera snabbt, flexibelt och med framgång.

Framgångsrika företag byggs av passionerade och engagerade människor. Vid förändringar skapas inte sällan utmaningar för organisationer och individer. Utveckling kräver inspirerande mål och mod. Dessutom hårt arbete och tålamod. Målen måste vara gemensamma och inkludera alla som skall vara med på resan. Det leder till ett gemensamt engagemang och en glädje när man lyckas.

Att länka ihop bolagets strategiska mål med en operativ handlingsplan tillför energi i mina blodbanor. Att sedan få se till att bolagets planerade aktiviteter blir verkställda, och hitta ”skillnaden som gör skillnaden” är mycket stimulerande.

När min egen kompetens inte räcker till, har jag ett nätverk av specialister med klokskap som jag jobbar tillsammans med.