Röster om Ann-Sofie Taube:

 

Ann-Sofie tog tag i saker med stort engagemang från dag ett. Hon satte sig förvånansvärt snabbt in i en för henne ny verksamhet. Det gjorde att hon tillförde värde direkt. Ann-Sofie var alltid glad och positiv, har skinn på näsan och vågar ifrågasätta och ställa krav, vilket var mycket positivt i den fas vi befann oss i.

Jakob Nilsson, Ekonomichef AF Gruppen Sverige

I en miljö som är i ständig förändring och utveckling skapade Ann-Sofie en stabilitet kring de finansiella processerna och en tydlighet i controller rollens betydelse som en verksamhetsnära roll. Ann-Sofies sätt att dela med sig av sin gedigna kunskap och skapa en lärande miljö inom controller gruppen gav ett lyft till alla inom gruppen och gav organisationen en tydlig grund att stå kring det operativa finansiella arbetet för att ta sig an utmaningarna i att bygga en Europeisk koncern.

Linda Stiernstrand, CFO Lynk&Co International

Ann-Sofie blev direkt inkastad i hetluften men tog ändå ett helhetsgrepp och ett stort ansvar från dag 1. Det bästa med Anta Interim Management är att vi både har fått hjälp med det strategiska och det operativa i bolaget.

Assan Njie, VD  Njie Group AB


Under de 6 månader som Ann-Sofie var tf ekonomichef på GLC arbetade vi ihop. Hon kom snabbt in i en operativ roll med vår ekonomiavdelning samtidigt som hon drev budgetprocessen mot våra verksamheter. En erfaren ledare med ett strukturerat arbetssätt som hjälpte mig att växa i min funktion.

Mia Lewin, Teamleader redovisning  Göteborgs Lastbilscentral Ekonomisk förening


Ann-Sofie har på ett föredömligt sätt hjälpt rektorer att förstå vad siffrorna egentligen betyder, hon har levererat ett mycket väl-
arbetat underlag för att rektorer och verksamhetschefer skall kunna fatta rationella beslut. Ann-Sofies flitiga arbete har varit en viktig kugge när vi expanderat så kraftigt på flera orter.

Mikael Enghag, Verksamhetschef  Framtidsgymnasiet AB


Med imponerande mod och fokus driver Ann-Sofie frågor som går långt utanför sitt område. Jag är imponerad över talangen att prata och förklara ekonomi och skapa engagemang samt förståelse för företagets förutsättningar hos oinvigda medarbetare.

Olof Johansson, HR  AcadeMedia AB


Vårt företag är i en förändringsprocess kring flöden och systemstöd för den ekonomiska rapporteringen. För att komma vidare och samtidigt få erfarenhet utifrån valde vi att ta in en erfaren Ekonomichef som konsult. Vi hittade Ann-Sofie som har gett fantastiska råd och utfört ett gediget arbete i att bygga en ny struktur för oss att kunna bygga vidare på i vår fortsatta resa.

Per Ahrenberg, Vice VD  Lin Education AB