Är ni ett mellanstort bolag där den ekonomiska styrningen behöver utvecklas? Eller har ni en tillfällig topp, kanske en stor förändring som skall genomföras under en begränsad period? En tom stol i väntan på rekrytering av ny kompetens? Behöver ni någon som tar en senior roll med kort startsträcka? Hyr in mig som resurs i den omfattning er organisation behöver.

ROLLER ATT ERBJUDA:

• Ekonomichef/CFO
• Business Controller

Under åren har jag ansvarat för ekonomi- och PA-funktioner hos ett flertal bolag under stor utveckling. Jag har även erfarenhet från koncerner med höga krav på rapportering. Att leda mig själv och mina medarbetare till att utveckla bolagets processer, rutiner och att förstå och äga sina ekonomiska måltal har varit min vardag. Det handlar om att få ekonomifunktionen att gå hand i hand med resten av organisationen för att nå verksamhetens mål.

 

TILLFÄLLIGA RESURSER INOM EKONOMI ELLER PA/HR

Vill du få hjälp med ett projekt utöver det vanliga, som att till exempel upphandla ett system, införa nya rutiner och processer, effektivisera rapporteringen eller leda ert bolag genom ett förändringsarbete?

Mina tjänster riktar sig till bolag som står inför en förändring eller just har gått igenom en förändringsprocess. Den här typen av bolag behöver genomföra och implementera nödvändiga förändringar för att förstärka strukturkapitalet och bidra med goda förutsättningar för bibehållet fokus på kärnverksamheten. Behovet hos företaget är ofta händelsestyrt och projektbaserat. I vissa fall behöver kompetensen inom organisationen förstärkas, och i andra fall saknas tid för genomförandet. Jag kan bidra med tillfälliga resurser inom ekonomistyrning, ekonomi- och PA/HR-funktionen som sträcker sig över kortare eller längre tid.